Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Contrabok med Kongl. Hof och Amiralitets Apotheket Morian år 1835.

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Apotekarsocieteten
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1835
Title <itemTitle> Contrabok med Kongl. Hof och Amiralitets Apotheket Morian år 1835.
Beskrivning <itemDescription>
  • Kund: "Högädla Enkefru Lund".
Event <context>
  • Producerades 1835 - .
Titel<itemName>
Contrabok med Kongl. Hof och Amiralitets Apotheket Morian år 1835.
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Apotekarsocietetens bibliotek
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Apotekarsocieteten
Link to source <url>

Teknisk data