Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Gothem
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Svagt NV sluttande grusmark. (sandtag). Hagmark, grustäkt.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stenåldersboplats, med en ursprunglig ungefärlig utsträckning av 300x150 m (Ö-V). 2) Återstående orörda partier finns i NÖ och SV, 12 0x10-50 m och 220x30 m. I Skärningar och på avbanade parti... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Raä:s inv 1940 nr 120. ATA Dnr 2795/65. T Carlson inv nr 56/27.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Gothem, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data