Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Vara, Västergötland, Levene
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • J. Sandström 1903. ATA Dnr 5483/72 Hilfelings resa 1792.Grävningsrapport Skara museum.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Övertorvad, Form: Rund, antal 84.Hög - Form: Rund, antal 21
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Gravfält 340x60-100 m (N-S) bestående av ca 105 fornlämningar.Dessa utgöres av 21 högar och 84 runda stensättningar. Högarna är4-15 m diam (5 är 4-7 m, 15 är 7-12 m och en är 12-15 m diam) och0,5-1... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Krön och sluttningar av flack moränrygg (N-S). Hagmark.
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Levene, Vara, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Gravfält
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data