BILDER

Skulptur, Sculpture

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> Omkring 570 e.Kr.
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
 • Stående munk utan huvud. vit marmor med spår av färger. Omkring 570 e.Kr.
Beskrivning <itemDescription>
 • Skulptur,Buddhistisk munk,vitmarmor med spår av bemålning,Kina.Sui- dynastin(581-618)
Accessionsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter <itemDescription>
 • Köpt av Nationalmuseum 1952 ur Osvald Siréns deposition
Publicerad <itemDescription>
 • Sirén: Kinas Konst under tre årtusenden, 1942, fig. 277, p. 391
Anmärkning <itemDescription>
 • Spår av gammal etikett oläslig på baksidan
  H:150 cmB.41 D: 39 cm

Anmärkning <itemDescription>
 • KL kompletterat med hjälp av NMOK Registerkort, (Svart låda)

  Tidigare utställd i ”Buddhistisk skulptur/ EM 090219

Utst. etikett / svenska <itemDescription>
 • Stående munk utan huvud. vit marmor med spår av färger. Omkring 570 e.Kr.
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Gyllensvärd, Bo (red.) (1959). Kinesisk konst: en konstbok från Nationalmuseum. Stockholm: Rabén & Sjögren
Land, engelska / ursprung <itemDescription>
Utställning / tidigare <itemDescription>
 • Skulpturhallen-Religioner i Asien
Utställning / tidigare <itemDescription>
Event <context>
 • Förvärvad av Sirén, Osvald.
 • Brukad Omkring 570 e.Kr..
 • Ursprung i Kina, Asien.
Material, engelska<itemMaterial>
Marble
Materialkategori<itemMaterial>
Sten-Mineral
Material<itemMaterial>
Marmor
Keyword <itemKeyWord>
 • Marble
 • Sculpture
 • Osvald Siren
 • Siren, Osvald
 • Stone-Mineral
 • Östasien
 • 돌 石 석 石
 • 조각 彫刻
Sakord, engelska<itemName>
Sculpture
Sakordskategori<itemName>
Skulptur
Sakord<itemName>
Skulptur
Subject <subject>
 • Cultural history
Accessionsnummer <itemNumber>
Tidigare identitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data