Runfynd 1971

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1972-01-01 00:00:00 - 1972-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Landskap: Västergötland, Gotland, Västmanland, Öland, Uppland, Östergötland;
Title <itemTitle> Runfynd 1971
Event <context>
  • Utgivning 1972 av Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien.
  • Tillkomst 1972-01-01 - 1972-12-31 i Sverige av Svärdström, Elisabeth & Gustavson, Helmer.
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Runfynd 1971
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-898
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/1972_254
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data