Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Skara
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Lösfynd från Medeltid
Event <context>
  • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Skara, Skara, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
  • kniv
  • nyckel
Subject <subject>
  • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data