Vg Fv1992;170, Skara, kv. Rådhuset 30

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 1200 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1250 e.kr
Type of object <itemType> Object
Materialbeskrivning <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Runben, revben, fragment
Ursprunglig plats <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
Härad <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Skara, kv. Rådhuset 30, Skara, Skara, Västergötland, Västra Götaland, Sweden.
  • Skapad 1200 e.kr - 1250 e.kr .
Material<itemMaterial>
ben/horn
ben
Keywords <itemKeyWord>
  • ben
  • fragment
  • revben
  • runben
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
Plats<itemName>
Skara, kv. Rådhuset 30
Signum1 <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Fyndnummer <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data