Polishus

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Stockholm
Beskrivning Inventeringsår (2004) <itemDescription>
  • Kontorshus med offentlig service och butiker beläget i den nordöstra delen av Hässelby gårds centrum, invid torget och gågata. På den norra sidan tar grönstråket, som skiljer centrum och de kringliggande kvarteren med flerbostadshus, vid. På den östra sidan finns infarter till parkeringshuset.
Event <context>
  • Producerades i Stockholm, Stockholm.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Vårdcentral och vårdmottagning
Affärshus
Kontorshus
Parkeringshus
Restaurang
Kommunalhus
Polishus
Nuvarande kategorier<itemName>
Restaurang
Kontorshus
Polishus
Kommunalhus
Affärshus
Vårdcentral och vårdmottagning
Classifikation <itemClassName>
  • Affärshus
  • Kommunalhus
  • Kontorshus
  • Parkeringshus
  • Polishus
  • Restaurang
  • Vårdcentral och vårdmottagning
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Stockholm kn, LABYRINTEN 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data