Bostadshus

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Stockholm
Beskrivning Inventeringsår (2004) <itemDescription>
  • Del av kvarteret Örtesängen.

    Kvarteret Örtesängen med två radhuslängor om sammanlagt nio radhus, ingår i ett av två större radhusområden. Stockholms stads småstugebyrå projekterade områdena utifrån ett stadsplaneuppdrag från Fastighetskontoret. Radhusen ritades av Jon Höjer och Sture Ljungqvist och uppfördes som självbyggen mellan 1956-59. Av ekonomiska skäl fick inte hustyperna bli för många. En...

    Visa hela
Event <context>
  • Producerades i Stockholm, Stockholm.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Bostadshus
Småhusområde
Nuvarande kategorier<itemName>
Bostadshus
Småhusområde
Classifikation <itemClassName>
  • Bostadshus
  • Småhusområde
Anläggningsnamn <itemNumber>
  • Stockholm kn, ÖRTESÄNGEN 4 M.FL.
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data