Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Västra Tollstad Alvastra, Smörkullen
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Nyare tid
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Alvastra, Smörkullen, Västra Tollstad, Ödeshög, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Alvastra, Smörkullen, Västra Tollstad, Ödeshög, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Alvastra, Smörkullen, Västra Tollstad, Ödeshög, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Aktivitet 1500 - 2099 i Alvastra, Smörkullen, Västra Tollstad, Ödeshög, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • bergart
 • bleck
 • brons
 • bryne
 • cu-leg
 • fingerring
 • flinta
 • fragment
 • föremål
 • harts
 • hartstätning
 • hasp
 • järn
 • keramik
 • kniv
 • kol
 • lås
 • nit
 • nål
 • pryl
 • skiffer
 • skära
 • spik
 • spänne
 • söm
 • tegel
 • ten
 • tång
Fyndplats<itemName>
Alvastra, Smörkullen
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data