Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Sankt Peder Gamla Lödöse
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Gamla Lödöse, Sankt Peder, Lilla Edet, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Fragment
 • Textil
 • ampull
 • bearbetat ben
 • bearbetat horn
 • ben
 • bly
 • fat
 • flöte
 • järn
 • kanna
 • keramik
 • kruka
 • kärl
 • linrepa
 • lock
 • läder
 • pilgrimsmärke
 • rödgods
 • sax
 • sko
 • stengods
 • svartgods
 • tenn
 • trä
 • vävkniv
Fyndplats<itemName>
Gamla Lödöse
Subject <subject>
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data