Begravningsplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Falköping, Västergötland, Broddetorp
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Krön och sluttningar av mindre kulle i flack silurmoränmark. Park.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Ödekyrkogård, nu 60x40-55 (20-220cg) närmast kvadratisk (Ö-sida 62 m, N-sida 54 m. V-sida 53 m och S-sida 43 m). Omgiven aven stenmur, intill 1,1 m h och 0,8-1,3 är av granitstenar ochkalkb lock. D... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • Väg längs V och S begränsningen, tomtgräns i Ö.
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Broddetorp, Falköping, Västergötland, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Begravningsplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Begravningsplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data