Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västmanland Björskog Sorby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Sorby, Björskog, Kungsör, Västmanland, Västmanland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Sorby, Björskog, Kungsör, Västmanland, Västmanland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • BERGART
 • BRODD
 • BRYNE
 • BRÄND LERA
 • CU-LEG
 • FÖREMÅL
 • JÄRN
 • KERAMIK
 • KÄRL
 • LERKLINING
 • RING
 • SINTRAD LERA
 • SLAGG
 • STEN
Fyndplats<itemName>
Sorby
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data