Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Småland Öjaby Växjö, Kvarteret Lådan
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Okänd tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet i Växjö, Kvarteret Lådan, Öjaby, Växjö, Småland, Kronoberg, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Växjö, Kvarteret Lådan, Öjaby, Växjö, Småland, Kronoberg, Sverige.
 • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Växjö, Kvarteret Lådan, Öjaby, Växjö, Småland, Kronoberg, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • bergart
 • bränd lera
 • flinta
 • föremål
 • järn
 • keramik
 • kvarts
 • kärl
 • kärna
 • skrapa
 • slagg
 • sten
 • ten
Fyndplats<itemName>
Växjö, Kvarteret Lådan
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data