Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Haraker
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 22, s. 65 ff.; Lars Ersson i Klasbo: Fornminnen i Wästmanland; Hans Spaak:Västerås län 1682, nr.21; O.Grau: Beskrivning öfver Wästmanland,1754, 2 upp... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 22
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, grå granit, 0,95 m hög, 0,65 m bred (NNV-SSÖ) och 0,25 m tjock. Enligt Västmanlands runinskrifter har stenen ursprungligen varit avsevärt större, men ristningen är djup och tydlig och linjern... Visa hela
Tradition <itemDescription>
  • Stenen skall ursprungligen ha stått vid Ulvsta, flyttades på initiativav en von Friesen.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Haraker, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data