Stegemann, V.

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Beskrivning <itemDescription>
  • V. Stegemann. Förmedlade föremål till Hjalmar Stolpe under Vanadis världsomsegling.
Adress <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • Vanadis världsomsegling (1883-1885)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
  • Vanadis - 07 Sandwich
Event <context>
  • Verkade i Hawaii.
Visat namn<itemName>
Stegemann, V.
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data