Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Södermanland Julita Julita kloster
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Medeltid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Julita kloster, Julita, Katrineholm, Södermanland, Södermanland, Sverige.
 • Gravaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Julita kloster, Julita, Katrineholm, Södermanland, Södermanland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Kol
 • Kritpipa
 • Söm
 • ben
 • ben, metall
 • beslag
 • bleck
 • bly
 • brakteat
 • brons
 • bruk
 • bryne
 • bränd lera
 • byggnadsdetalj
 • cu-legering
 • flinta
 • formtegel
 • fönsterglas
 • föremål
 • glas
 • glimmer
 • gångjärn
 • handtag
 • horn
 • hästsko
 • islägg
 • järn
 • kakel
 • kakel, pottkakel
 • kalk
 • kalksten
 • keramik
 • knapp
 • koppar
 • krok
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • ljusstake
 • metall
 • mineral
 • mynt
 • märla
 • nyckel
 • näver
 • näverrulle
 • nål
 • nålhus
 • ostronskal
 • pergamentprickare
 • pipa
 • piplera
 • plåt
 • puts
 • ring
 • silver
 • skaft av ben
 • skiffer
 • skrot
 • slagg
 • snäckskal
 • spik
 • spröjs
 • sten
 • sölja
 • taktegel
 • tegel
 • tegel, bränd lera
 • trä
 • tänder
 • vävtyngd
Fyndplats<itemName>
Julita kloster
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data