Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Västerås
Orientering <itemDescription>
  • 2 m ÖNÖ om väg och 12 m SSÖ om SV knuten av stall.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Älvkvarnsförekomst, i block, 0.8 x 0.7 x 0.2 m st, bestående av8 älvkvarnar. Dessa är 2.5-4 cm diam och 0.5 cm dj. 0.5 m NÖ omnr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, i block, 0.85 x 0.4 x 0.15 m st, beståe... Visa hela
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data