Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Ångermanland Nora Lappnäset
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lappnäset, Nora, Kramfors, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Lappnäset, Nora, Kramfors, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • band
 • ben
 • ben/horn
 • bergart
 • beslag
 • bleck
 • blästerskydd
 • brodd
 • brons
 • bränd lera
 • degel
 • eldstål
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • hake
 • hartstätning
 • härdvägg
 • järn
 • kam
 • keramik
 • kittel
 • klubba
 • kniv
 • kärl
 • kåda
 • lera
 • metall
 • nit
 • nit, bricka
 • nitbricka
 • nål
 • pryl
 • pärla
 • skavjärn
 • skära
 • skålla
 • slagg
 • sländtrissa
 • spik
 • spik/nit
 • sten
 • syl
 • sölja
 • textil
 • vävtyngd
Fyndplats<itemName>
Lappnäset
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data