Tillbaka till sökresultatet

BILDER

rapport, arkeologisk rapport, arkeologisk arkivrapport, Boplatsområde : Inv.nr. 84294, Göteborg, Askim 150, Amundön, Arkeologisk rapport 1966:6, Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 46,, Amundön, inom Askims kommun.

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1968
Socken / beskriver <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Namn / författare <itemDescription>
  • Cullberg, Kjerstin, 1926-2002
Event <context>
  • Tillverkad 1968 av Cullberg, Kjerstin, 1926-2002.
Titel / verkets<itemName>
Amundön, inom Askims kommun.
Boplatsområde : Inv.nr. 84294
Arkeologisk rapport 1966:6
Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 46,
Göteborg, Askim 150, Amundön
Sakord<itemName>
arkeologisk arkivrapport
arkeologisk rapport
rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1966:06
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data