Tillbaka till sökresultatet

BILDER

arkeologisk rapport, arkeologisk arkivrapport, rapport, 15:89 Tolered, Göteborg, Arkeologisk rapport, Stensättning folkvandringstid

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1972
Socken / beskriver <itemDescription>
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Namn / författare <itemDescription>
  • Cullberg, Carl, 1930-2020
Event <context>
  • Tillverkad 1972 av Cullberg, Carl, 1930-2020.
Titel / verkets<itemName>
Arkeologisk rapport
Stensättning folkvandringstid
15:89 Tolered, Göteborg
Sakord<itemName>
arkeologisk arkivrapport
arkeologisk rapport
rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Fornlämningsnummer / tidigare <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 1971:17
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data