GRUMS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1700 - 1749
Place <presPlaceLabel> Län: Värmland, Kommun: Grums, Landskap: Värmland, Socken: Grums , Stift: Karlstads stift, Församling: Grums församling
Title <itemTitle> GRUMS KYRKA
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • SAMMANFATTANDE BESKRIVNING - Salkyrka med tresidigt avslutat korparti i öster. Vita putsade väggar och ett blåmålat tunnvalvs tak av trä. Västläktare med orgel och hel läktarbarriär. Sakristia på norra väggen med nedgång på norra korväggen. Altaruppsats från 1700-talet bakom tät altarring. Predikstol i barockstil på korets norra sida. På den södra sidan en dopplats med medeltida dopfunt och dopalt... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Den nuvarande kyrkan i Grums har i stort sett samma utseende som den kyrka som näst intill totalförstördes vid en brand 1927. Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avsluta... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Komplettering vid inventering 2002:
  Grums nuvarande kyrka uppfördes 1929-30 efter en förödande brand 1927 då den gamla kyrkan eldhärjdes så svårt att endast murarna återstod.
  Kyrkans byggnadskronologi...

  Visa hela
Antal våningar <itemDescription>
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Polygonalt, Torn - Väster, Kor - Öster, Kors - På kula, Sakristia - Norr, Kor - Fullbrett, Sakristia - Norr, Torn - Väster, Vapenhus - Väster, Kor - Öster, Kor - Polygonalt
Event <context>
 • Producerades i Församling: Grums församling, Grums, Grums, Värmland, Värmland.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1700-01-01 - 1749-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1700-01-01 - 1749-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1700-01-01 - 1749-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1700-01-01 - 1749-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1803-01-01 - 1803-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1828-01-01 - 1828-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1878-01-01 - 1878-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1884-01-01 - 1884-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1906-01-01 - 1906-12-31 .
 • Brand - helt förstörd 1927-01-01 - 1927-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1928-01-01 - 1930-12-31 av Bror Almquist.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1930-01-01 - 1930-12-31 av H. Nordfors & Co.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1952-01-01 - 1952-12-31 av Simon Sörman.
 • Fast inredning - bänkinredning 1979-01-01 - 1979-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1979-01-01 - 1979-12-31 .
 • Teknisk installation - brandskydd 1980-01-01 - 1999-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 1983-01-01 - 1983-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1988-01-01 - 1988-12-31 .
 • Ändring - tillbyggnad 1989-01-01 - 1989-12-31 av Torsten Skoglund.
 • Fast inredning - orgel 1994-01-01 - 1994-12-31 av Smedmans Orgelbyggeri AB.
 • Underhåll - exteriör 1996-01-01 - 1996-12-31 .
 • Underhåll - takomläggning 2005-01-01 - 2005-12-31 av Skiffertaksrenovering AB.
 • Teknisk installation - värme 2011-01-01 - 2011-12-31 .
 • Teknisk installation 2012-04-01 - 2012-11-30 av Antikvarietjänst AB.
 • Underhåll - exteriör 2012-08-01 - 2012-10-31 av Antikvarietjänst AB.
 • Teknisk installation - larm 2013-01-01 - 2013-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 2017-01-01 - 2017-12-31 av Cecilia Skoglund.
 • Underhåll 2017-05-01 - 2017-09-30 av Antikvarietjänst AB.
 • Underhåll - exteriör 2019-01-01 - 2020-12-31 av Antikvarietjänst AB.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Sten - Skiffersten
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Dagens användning<itemName>
Salkyrka
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Kyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • GRUMS ÅSHAMMAR 1:60 - husnr 2
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data