Östasiatiska samlingarna

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Beskrivning <itemDescription>
 • Samlingen består av sju etnografiska föremål insamlade av missionär Joel Eriksson i Inre Mongoliet, dessutom etnografiska föremål från olika delar av Kina; tväryxor, köttyxor, knivar, skäror, pilar, båge, fragment av taktegel, rökelsekar.

  Samlingen innehåller ett antal arkeologiska föremål.

  Nr 93 är en skrivelse på papper, ett på kinesiska och manchuriska skrivet memorial frå minister Ts´ao Chen...

  Visa hela
Samlingsnummer <itemDescription>
Förvärvsomständigheter / till museet <itemDescription>
 • gåva av Östasiatiska samlingarna.
Förvärvsomständigheter / i fält <itemDescription>
 • Föremålen äro hopbragta av professor J. G. Andersson åren 1920-23. 1941.11.1-7 är inköpta av professor Andersson från missionär Joel Eriksson, Hallung Ussu, Chakhar, Inre Mongoliet. (Generalkatalogen)... Visa hela
Land / engelska <itemDescription>
Event <context>
 • Insamlad 1920-1923.
 • Ursprung i Kina, Asien.
 • Förvärvad 1941 av Eriksson, Joel, Andersson, Johan Gunnar, Östasiatiska museet.
Keyword <itemKeyWord>
 • Ericson, J.
 • Ericsson, J.
 • k
Samlingsnamn<itemName>
Östasiatiska samlingarna
Subject <subject>
 • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
Inventarienummer, tidigare <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data