Gravkista

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Runristad gavelsten. Ristningen uttyds: "hiar : (l)(i)(g)ær : ennar : arnbiornar : sun : guþ".
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 2301 f.Kr. - 550 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Kalksten
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 1
Typ<itemName>
Gravkista
Sakord<itemName>
Gravmonument
Classifikation <itemClassName>
  • Religion och kult
Collection <collection>
  • Historiska museet
Förvärvsnummer <itemNumber>
Runsignum <itemNumber>
FID <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data