Tillbaka till sökresultatet

Linköpings domkyrka. I, Kyrkobyggnaden

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1987-01-01 00:00:00 - 1987-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Landskap: Östergötland;
Title <itemTitle> Linköpings domkyrka. I, Kyrkobyggnaden
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • Serien Sveriges kyrkor är utgiven av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
Event <context>
  • Utgivning 1987 av Riksantikvarieämbetet & Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien.
  • Tillkomst 1987-01-01 - 1987-12-31 i Sverige av Cnattingius, Bengt.
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Linköpings domkyrka. I, Kyrkobyggnaden
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/7045
ISBN <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-5086
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data