Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Stenkyrka
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Stenkyrka, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • agraff
 • avslag
 • ben
 • ben/horn
 • beslag
 • beslag/agraff
 • bleck
 • brons
 • bryne
 • bränd lera
 • flinta
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • glas, brons
 • järn
 • kam
 • keramik
 • kärl
 • lera
 • nit
 • nyckel
 • planglas
 • pärla
 • ring
 • skiffer
 • smälta
 • spelbricka
 • spik
 • spänne
 • sölja
 • ten
 • tärning
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data