Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Borg Klinga
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Klinga, Borg, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
  • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Klinga, Borg, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
  • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Klinga, Borg, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
  • Gravaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Klinga, Borg, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Fyndplats<itemName>
Klinga
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data