Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1811
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Strängnäs
Title <itemTitle> Blm 10107 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok "Sammandrag af utfärdade äldre och sednare, tryckte och otryckte, så wäl kongl. majest:s, som desz och rikets collegiers stadgar, reglementer, instructioner, bref och resolutioner angående Swea rikes kammar-werk". Halvfransk bindning, brun.
Event <context>
  • Producerades 1811 - .
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data