Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Värmland, Karlstad, Värmland, Karlstad
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Martin. 2003:15. Arkeologisk schaktkontroll mellan Kungsgatan och Våxnäsgatan i Karlstad, Värmlands Museum. RAÄ dnr 321-2410-2003.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • RAÄ UV resultat från provundersökning 19880105
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anteckn. + Ritn. Drottn. g. 18
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport + foton + ritningar St.Torget, 1955, 1952
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. 2006. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 2. Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. 2006:34. Värmlands museum. Enheten för kulturmiljö. (RAÄ dnr 321-1276-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. Arkeologisk förundersökning, Kv. Örnen. Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. Värmlands museum, Enheten för kulturmiljö. 2006:38. (RAÄ dnr 321-1278-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bäck, M. & Karlsson, M.: Riksbankstomten i Karlstad - en stadsarkeologisk undersökning, RAÄ 30, Kvarteret Druvan, Riksantikvarieämbetet UV och Värmlands museum, Värmlands museum rapport nr 2003:47 (RA... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Foton Kv. Vågen, 1954, 1949, 1935
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, Björn. 2011. Arkeologisk förundersökning intill Karlstads teater. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum, rapport 2011:15. (Raä dnr: 3.4.2-3668-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2007. Arkeologisk förundersökning av Kvarteret Mercurius 16 - RAÄ 30, Karlstad socken & kommun, Värmlands län. Värmlads Museum. Enheten för kulturmiljö. Värmlands Museum. 2007:29. (RAÄ dn... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Foton Kv. Druvan, 1961, 1957, 1949
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Martin & Knabe, Ebba. 2003. Bebyggelselämningar från 1600-, 1700- och 1800-talen i kvarteret Druvan. Värmland, Karlstad, Kvarteret Druvan, RAÄ 30. UV BERGSLAGEN, RAPPORT 2003:18, ARKEOLOGISK... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se scannade dokument: Inventeringsboksuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska undersökningar som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M.: Arkeologisk undersökning på Tingvallagatan i Karlstad, Värmlands museum rapport 2005:55 (RAÄ dnr 321-315-2006)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M.: Arkeologisk schaktkontroll på Kungsgatan i Karlstad, Värmlands museum Kulturmiljövårdsenheten 2004:46, (RAÄ dnr 321-1527-2005)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Martin & Knabe, Ebba. 2006. Stadsarkeologi i kvarteret Druvan, Karlstad. Värmland, Karlstad, kvarteret Druvan, fastighet 2 och 14, RAÄ 30, Dnr 423-2037-2003 och 423-1637-2004. UV BERGSLAGEN,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe, E., 2015. Kvarteret Tingvallastaden. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Arkeologgruppen AB Rapport 2015:66. (RAÄ dnr 3.4.2-260-2012).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. 2015. Arkeologisk förundersökning och efterföljande undersökning vid kvarteret Mercurius. RAÄ 30, Karlstads socken och kommun, Värmlands län. Värmlands museum. Rapport 2015:47. (RAÄ dnr 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. 2006. Arkeologisk förundersökning, Östra Torggatan, etapp 1. Karlstads socken, Karlstads kommun, Värmlands län. 2006:33. Värmlands museum. Enheten för kulturmiljö. (RAÄ dnr 321-1275-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Länsstyrelsen - Schakttillstånd Kv. Björnen 3, 880210
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2007. Arkeologisk undersökning/schaktkontroll inför markarbeten, Tingvallgatan 21-23 - RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. VÄRMLANDS MUSEUM. Enheten för kulturmiljö. Värmlan... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forsberg, M. & Rönngren, J. 2015. Västra hamnen i Karlstad. RAÄ 30:1, Tingvallastaden 1:1, Karlstad socken och kommun, Värmland. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2015:14. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2007. Antikvarisk schaktkontroll vid Kungsgatan/kvarteret Örnen - RAÄ 30, Karlstad socken och kommun, Värmlands län. Värmlands Museum. Enheten för kulturmiljö. Värmlands Museum. 2007:32. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Grävn.rapport VM Dnr 1141/52 Riksbankshusets tomt-Järnvägsg. inkl. plan- &. profilritningar
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Balknäs, Nina & Wallbom, Björn. 2015. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Fredsgatan. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum 2015:15. (Raä 3.4.2-17... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe, E; Berghold, H & Ramström, A. Kvarteret Freja i Karlstad. Kvarteret Freja 7, RAÄ Karlstad 30:1, Karlstad soken och kommun, Värmland. Arkeologisk undersökning. Arkeologigruppen AB. Rapport 2013:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forsell, E. 2007. Schaktövervakning vid Drottninggatan 2, kv. Tapiren. - RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Enheten för kulturmiljö, Värmlands Museum. 2007:31. (RAÄ dnr 321-4612-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport + ritningar + foton Domkyrkan 1940,1956
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, Björn & Forssell, Ellinor. 2011. Arkeologisk delundersökning i Kvarteret Örnen, Karlstad. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum, rapport 2011:14. (Raä dnr: 3.4.2-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Dahlgren, Lars. 1939. Karlstads stads historia, del 2. Karlstad.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe, E. 2011. Kvarteret Freja i Karlstad. Värmland, Karlstad socken, Kvarteret Freja 7, RAÄ 30:1. Arkeologisk förundersökning. Arkeologgruppen AB. Rapport 2011:7 (RAÄ dnr 3.4.2-2187-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ritningar 2 foton fr. Herrgårdsgatan, Kv. Gripen
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Länsstyrelsen dnr 11.392-2407-87
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2015. Arkeologisk undersökning, samt förundersökning längs Östra Torggatan 2013-14. RAÄ 30, Karlstad socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum. Rapport 2015:53. (RAÄ dnr. 3.4.2-303... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2007. Arkeologisk undersökning längs två gator i Karlstad - RAÄ 30, Karlstad socken och kommun, Värmlands län. VÄRMLANDS MUSEUM. Enheten för kulturmiljö. Värmlands Museum. 2007:44. (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Martin & Wallbom, Björn. 2007. En 1500-tals gård i Karlstad. - RAÄ 30, Karlstads socken och kommun, Värmlands län. Enheten för kulturmiljö, Värmlands Museum. (RAÄ Dnr 321-3549-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ritning Ö. Torggatan, 1934
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2007. Schaktövervakning vid Tingshusets trappa, kvarteret Örnen 4. - RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Enheten för kulturmiljö, Värmlands museum. 2007:25. (RAÄ dnr 321-459... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, Martin. 2008. En hantverksgård i Karlstad. RAÄ 30, Karlstads socken och kommun, Värmlands län. Värmlands Museum. (RAÄ dnr 321-4609-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ritningar + foton Residensgården 1938
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ritningar + foton Kv. Enigheten 1949
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, E. 2016. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning längs Älvgatan i Karlstad RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum. Rapport 2016:2. (RAÄ dnr. 3.4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anteckningar + ritning + foton, Kv. Udden, 1937, Dnr 6753/16.7.37
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport + anteckningar + foton, Kv. Väktaren av B. Göransson,1955, 1953, 1949
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Karlsson, M. 2009. Arkeologisk förundersökning längs Järnvägsgatan. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum, rapport 2009:9. RAÄ dnr 321-3635-2008.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fynd av stockbåt vid Sundstatjärnen VM Dnr 929/63 foton + ritningar
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 10D7d SÖ FMR:s registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. 2006. Arkeologisk för- och slutundersökning, schakt 1 och 2, Östra Torggatan, Karlstad socken, Karlstad kommun, Värmlands län. VÄRMLANDS MUSEUM. Enheten för kulturmiljö. 2006:35. (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forssell, Ellinor & Wallbom, Björn. 2010. Arkeologisk förundersökning och delundersökning vid kvarteret Lantmätaren. RAÄ 30, Karlstads socken & kommun, Värmlands län. Värmlands museum, rapport 2010:95... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wallbom, B. 2012. Särskild arkeologisk undersökning, kvarteret Björnen 4. RAÄ 30, Karlstads socken och kommun, Värmlands län. Värmlands museum, 2012:33. (RAÄ dnr 3.4.2-1303-2013)
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager. Inom detta område kan kulturlager väntas påträffas från medeltid, 1500- och 1600-tal. Stadsprivilegier 1584.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Knabe E. 2011. Kvarteret Freja i Karlstad, Värmland, Karlstad socken, Kvarteret Freja, RAÄ 30:1. Arkeologisk förundersökning av Arkeologgruppen AB, Rapport 2011:07. (RAÄ dnr 3.4.2-1733-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nygren, Carl Erik. 1934. Karlstads stads historia, del 1, Karlstad.
Terräng <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Karlstad, Karlstad, Värmland, Värmland.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.Viktig information angående inloggning på Kringla Close window

Funktionen att logga in i Kringla kommer snart att tas bort. Befintliga länkar som du skapat finns kvar i UGC-hubben och syns i Kringla men det kommer inte längre att vara möjligt att skapa eller redigera länkar via Kringla.

Det är fortfarande möjligt att interagera med UGC-hubben via dess API - se https://ugc.kulturarvsdata.se/

Ert konto kommer inte att raderas, och inloggningsfunktionen kan återkomma i en senare uppdatering av Kringla.

NY ANVÄNDARE

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Viktig information angående inloggning på Kringla

Funktionen att logga in i Kringla kommer snart att tas bort. Befintliga länkar som du skapat finns kvar i UGC-hubben och syns i Kringla men det kommer inte längre att vara möjligt att skapa eller redigera länkar via Kringla.

Det är fortfarande möjligt att interagera med UGC-hubben via dess API - se https://ugc.kulturarvsdata.se/

Ert konto kommer inte att raderas, och inloggningsfunktionen kan återkomma i en senare uppdatering av Kringla.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok