Tillbaka till sökresultatet

Nä 10, Mariedamm

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 450 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 550 e.kr
Type of object <itemType> Object
Anteckningar <itemDescription>
  • Samma stamp som Vadstenabrateaten, Ög 178, texten rekonstruerad utifrån denna eftersom Nä 10 tydligen slagits på ett för litet bleck varvid halva runorna försvunnit.
Anteckningar <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Härad <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad i Mariedamm, Lerbäcks socken, Askersund, Närke, Örebro, Sweden.
  • Skapad 450 e.kr - 550 e.kr .
Material<itemMaterial>
metall
guld
Keywords <itemKeyWord>
  • brakteat
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
Plats<itemName>
Mariedamm
Brakteattyp <itemSpecification>
Signum2 <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Tidigare signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data