Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2006
Accessionstext <itemDescription>
  • 1964 och 1965 undersöktes 10 hällkistor på fastigheten Tune 1:15 (dåvarande Tune 1:3), Stenkyrka socken på Gotland av folkskollärarna Ingrid och Sture Engquist på uppdrag av Erik Nylén på Gotlands fornsal. Undersökningen föranleddes av att kalkflisor som visade sig tillhöra gravar framkommit under potatisupptagning på en åker hösten 1964. Fynden i gravarna bestod bland annat av brända och obrända ... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Go, Stenkyrka sn, Raä 26:2
Event <context>
  • Förvärvad 2006 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data