Tillbaka till sökresultatet

BILDER

rapport, arkeologisk rapport, Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:04

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 2014
Namn / författare <itemDescription>
Namn / copyright/upphovsrättsinnehavare <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Nummer i serie / bibliotek <itemDescription>
Socken / beskriver <itemDescription>
Event <context>
  • Tillverkad 2014 av Wennberg, Tom.
Titel / verkets<itemName>
Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2014:04
Sakord<itemName>
rapport
arkeologisk rapport
Subject <subject>
  • Cultural history
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Inventarienummer / beskriver <itemNumber>
Dokumentid <itemNumber>
  • Arkeologisk rapport 2014:04
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data