Tillbaka till sökresultatet

Fångstgrop

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Jämtland, Strömsund, Ångermanland, Bodum
Vegetation <itemDescription>
  • Beväxt med en tall och en liten gran. Rotvälta i SV delen och en hög stubbe i NNV delen.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fångstgrop, oval, 3x2,5 m (N-S) och 1 m dj. Skålformat bottenplan. Runt kanten är en vall, 1,5-3 m br och 0,1-1,2 m h.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Svagt S sluttande, sandig moränmark. Skogsmark, tallskog, i S angränsande till hygge.
Event <context>
  • Belägen i Bodum, Strömsund, Ångermanland, Jämtland.
Lämningstyp<itemName>
Fångstgrop
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fångstgrop
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data