Tillbaka till sökresultatet

Kvarn

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Dalarna, Smedjebacken, Dalarna, Norrbärke
Orientering <itemDescription>
 • S om fördämning på en sträcka av 200 m.
Terräng <itemDescription>
 • Bäckravin i moränmark. Skogsmark (tät slyig blandskog).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hülphers, A.A.: Dagbok över en resa igenom Dalarne 1757, Västerås1761, s. 596.
Beskrivning <itemDescription>
 • 1) Hyttområde, 150x40 m, (N-S), bestående av 2 fördämningsvallar,2slaggvarp, 2 grunder, 1 vattenränna, 1 såg, uppgift om och 1 kvarn, uppgift om.Fördämningsvall, i N, 160 m l (Ö-V), 5-8 m br och 2 m h... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Höjer, 1975, s. 183 (i Sernings: Vinarhyttan s. 7: (drift 1550-1670).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • AMI-rapport nr 2 1990.
Event <context>
 • Belägen i Norrbärke, Smedjebacken, Dalarna, Dalarna.
Lämningstyp<itemName>
Kvarn
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Kvarn
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
 • Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data