Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Rytterne
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västeråsbygden KMV-program del 1, 1987 s 65.; "Runstenen i Stora Rytterneskyrkoruin", Jansson S B F, 1945. ATA Dnr 7630/70.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 1, s. 6 ff.;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 1
Terräng <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, granit, 1,7 m hög, 1,7 m bred (ÖSÖ - VNV) och 0,2 m tjock. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften: "Gudlev satte stav och dessa stenar efter... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Rytterne, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data