Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Rytterne
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, granit, 1,15 m hög och 0,95 m bred (NNV -SSO) och 1,15 m tjock. Ristning på den mot NÖ vettande sidan, i form av ett kors. Enligt Västmanlands runinskrifter är Vs 1 och Vs 2 ursprungligen parstenar, dvs de har ingått i ett och samma runmonument, och korset är originellt utformat.
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Västeråsbygden KMV-program del 1, 1987 s 65.; "Runstenen i Stora Rytterneskyrkoruin", Jansson S B F, 1945. ATA Dnr 7630/70.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 1, s. 6 ff.;
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 2
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Rytterne, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data