Gotland A- B

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1880-01-01 00:00:00 - 1930-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Gotland; Kommun: Gotland; Landskap: Gotland; Socken: Alskog, Alva, Ardre, Atlingbo, Bara, Boge, Bro, Buttle, Bäl
Title <itemTitle> Gotland A- B
Beskrivning <itemDescription>
 • Handlingar rörande bokverket Gotlands Bildsteine. Materialet innehåller även teckningar av Olof Sörling.
  Gotland A- B
  Alskog Kiststen SHM 5038
  Alskog Tjängvide Allm. (G 110)
  Alskog Tjängvide (G 110)
  Alskog Tomtängskvior
  Alva (G 51)
  Alva Änges Mag
  Ardre [G 111?114]
  Ardre Petsarve I GFS C1877
  Ardre Petarve II [Här ligger även material om Ardrestenarna: G 111, G 112, G 113, G 114] Anteckningsbok »Got...

  Visa hela
Event <context>
 • Tillkomst 1880-01-01 - 1930-12-31 i Atlingbo kyrka, Sverige av Lindqvist, Sune & Sörling, Olof.
 • Arkiverad 2022-12-13 .
Technique <itemTechnique>
 • Handskrift
Titel<itemName>
Gotland A- B
Classifikation <itemClassName>
 • Arkivvolym
Identifierare <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
 • SE/ATA/ENSK_260-1/F 1/1
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data