Tillbaka till sökresultatet

Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Strängnäs, Södermanland, Strängnäs
Terräng <itemDescription>
  • Moränrygg (NV-SÖ). Betesmark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • Ligger 20 m NV om NV kanten av Strängnäs 40:1.
Vegetation <itemDescription>
  • Beväxt med asp, rönn och slån.
Beskrivning <itemDescription>
  • Stensättning, rund, 7 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st.
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Strängnäs, Strängnäs, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data