Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> odaterad
Place <presPlaceLabel> Sverige Skåne Stora Köpinge
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd, osäkert från Okänd tid
Event <context>
  • Gravaktivitet i Stora Köpinge, Ystad, Skåne, Skåne, Sverige.
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data