Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Uppsala Malma
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Malma, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Aslag
 • Avlag
 • Avslag
 • Barr
 • Ben
 • Bergart
 • Beslag
 • Betsel
 • Bleck
 • Bly
 • Brodd
 • Brons, läder
 • Bryne
 • Bränd lera
 • Bultlås
 • Bältebeslag
 • Bältesbeslag
 • Cu-leg
 • Fibula
 • Fingerborg
 • Flinta
 • Föremål
 • Glas
 • Glättsten
 • Harts
 • Horn
 • Hänge
 • Hästskosöm
 • Islägg
 • Järn
 • Keramik
 • Knapp
 • Kniv
 • Kvarnsten
 • Kvartsit
 • Kärl
 • Lansspets
 • Lera
 • Lerblock
 • Lerklining
 • Lås
 • Låsfjäder
 • Löpare
 • Malsten
 • Mejsel
 • Metall
 • Muskötkula
 • Mynt
 • Nit
 • Nitplatta
 • Nyckel
 • Nål
 • Pilspets
 • Pryl
 • Pärla
 • Remändesbeslag
 • Ring
 • Sandsten
 • Sax
 • Silver
 • Skedborr
 • Skiffer
 • Skinn
 • Sko
 • Slagg
 • Slipsten
 • Smälta
 • Spik
 • Splitter
 • Sporre
 • Spänne
 • Sölja
 • Ten
 • Ugnsvägg
 • Ungsvägg
 • Viktlod
 • Vävsticka
 • Vävtyngd
 • Våg
 • kil
 • krok
 • skospänne
 • sländtrissa
 • Ämnesjärn
Fyndplats<itemName>
Malma
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data