Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Anteckningsbok, Dagbok, D 26/25 1921

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1921-01-01, 1921-12-31
Place <presPlaceLabel> Asien, Kina
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
  • J. G. Anderssons utgrävningar i Kina (1920-1925)
Händelse, del av / var närvarande vid <itemDescription>
  • Undersökningar i Yangshao, Henan (1921)
Event <context>
  • Tillverkad 1921-01-01 - 1921-12-31 i Kina, Asien av Andersson, Johan Gunnar.
Typ av dokument<itemName>
Anteckningsbok
Dagbok
Titel<itemName>
D 26/25 1921
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data