Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 117/118 (1), Valla 117:1, Valla 118:1

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västra Götaland; Kommun: Tjörn; Landskap: Bohuslän; Socken: Valla
Title <itemTitle> Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 117/118 (1), Valla 117:1, Valla 118:1
Event <context>
  • Tillkomst i Valla 117:1, Sverige.
  • Arkiverad 2023-03-08 .
Titel<itemName>
Delat inventeringsbokuppslag, Lokal 117/118 (1), Valla 117:1, Valla 118:1
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
FMIS bild-URL <itemNumber>
  • 14/1419/1617/dokument/1617-0117-0118-01-D.jpg
Arkiv referenskod <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • FMIS_Bild_12000000182234
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data