Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Manuskript

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Sirén, Osvald
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1949
Beskrivning <itemDescription>
 • Material för översättningar
  - Die (richtige) Betrachtung der maleri, von Tung - Chi´i - Ch
  ´angAus dem Chinesischem ûbersetzt von Dr. Erwin Reifler,
  Wien
  - Shih - T´ao, painter, poet and theoretician reprinted from
  The Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin (1949),
  inklusive förarbeten.
  - Über die Stilentwecklung der Chinesischen Grabfiguren.
  - Anteckningar, manus och offprint

Event <context>
 • Tillverkad 1949 av Sirén, Osvald.
Typ av dokument<itemName>
Manuskript
Subject <subject>
 • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data