Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bebyggelse, bostadsbebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Beskrivning <itemDescription>
 • Studentbostadsområde med två svängda fyravånings skivhus och tre åttavånings höghus.
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Krokslätt
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Området stod klart år 1964. Ansvariga arkitekter var
  Rune Lund och Alf Valentin och byggherrar Stiftelsen
  Chalmers Studenthem och Lennart Wallenstam.
  MOTIVERING
  Chalmers studenthus med böjda ...

  Visa hela
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Stiftelsen Chalmers Studenthem
Namn / byggherre <itemDescription>
 • Lennart Wallenstam Byggnads AB
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Lund, Rune, Valentin, Alf.
Sakord<itemName>
bebyggelse
bostadsbebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Gibraltargatans skivhus & Chalmers studenthem : Krokslätt 115:22-23, 708:601
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data