Tillbaka till sökresultatet

BILDER

bostadsbebyggelse, bebyggelse

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Peter, Sanja
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Beskrivning <itemDescription>
 • Småhusområde med typritade parhus i trä.
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Backa
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  Parhusområdet i Bällskär uppfördes av byggbolaget
  Platzer år 1973, efter ritningar av arkitekt Bengt Börtin.
  MOTIVERING
  Den största kvalitén i områdesdelen är gatunätets
  rumsbildande verkan. ...

  Visa hela
Namn / byggherre <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
 • Stora Kronogårdsgatan
Gata/adress <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Börtin, Bengt.
Sakord<itemName>
bostadsbebyggelse
bebyggelse
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Bällskär : Backa 131:10-189
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data