Tillbaka till sökresultatet

bebyggelse, bostadsbebyggelse, byggnad

bebyggelse

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Beskrivning <itemDescription>
  • "Byggnaden, ursprungligen ett bostadshus, består av fyra längor kring en gård, där södra längan mot Gustav Adolfs torg är huvudbyggnad, denna uppfördes omkring 1760 i två våningar, och påbyggdes före 1820 med ytterligare en våning. Under 1800-talet fullbordades det fyrlängade komplexet i olika omgångar. 1881 ändrades fasaden i huvudbyggnadens bottenvåning."
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
  • 1760 [ca, (huvudbyggnaden)]
Litteraturhänvisning <itemDescription>
  • Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Namn / byggherre <itemDescription>
Namn / annan anknytning <itemDescription>
  • Wengren, Sven N. [ägare]
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Byggnad <itemDescription>
Byggnad <itemDescription>
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Lagligt skydd <itemDescription>
  • Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML [1973-12-21]
Event <context>
  • Ritad av Carlberg, Bengt Wilhelm, 1696-1778.
Sakord<itemName>
bebyggelse
bostadsbebyggelse
byggnad
Subject <subject>
  • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
Bebyggelse-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data