Tillbaka till sökresultatet

Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av kulturvärden: kulturmiljöövervakning/fallstudie

Publikation

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1998-01-01 00:00:00 - 1998-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige;
Title <itemTitle> Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av kulturvärden: kulturmiljöövervakning/fallstudie
Event <context>
  • Utgivning 1998 av Riksantikvarieämbetet.
  • Tillkomst 1998-01-01 - 1998-12-31 i Sverige av Backlund, Ann-Charlotte.
  • Arkiverad 2021-05-31 .
Titel<itemName>
Kommunala kulturmiljöprograms betydelse för bevarande av kulturvärden: kulturmiljöövervakning/fallstudie
Classifikation <itemClassName>
  • Publikation
ISBN <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • urn:nbn:se:raa:diva-5592
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data