Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Södermanland, Gnesta, Södermanland, Gåsinge-Dillnäs
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Övertorvad, Form: Rund, antal 15.Hög - Form: Rund, antal 4
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Gåsinge-Dillnäs, Gnesta, Södermanland, Södermanland.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
  • Gåsinge-Dillnäs 50:1
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data