Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2004
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1998 genomförde Numismatiska forskningsgruppen vi Stockholms universitet en efterundersökning på fastigheten Stora Tollby 2:1, Fole sn, Up. Syftet var att lokalisera mynt och boplatsindikerande föremål som kvarlåg i åkermark efter tidigare fynd och undersökningar på platsen (1982, 1983, 1990 och 1991). Två områden avsöktes <i>Fyndområde I</i> och <i>Fyndområde II</i>. Det senare indelades i två... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Go, Fole sn, Raä 183 o 184, St. Tollby 2:1
Event <context>
  • Förvärvad 2004 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data