BILDER

Dingtuna 188:1

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Löthman, Lars
Copyright: <presImageCopyright> Löthman, Lars
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1988-01-01 00:00:00 - 1988-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västmanland; Kommun: Västerås; Landskap: Västmanland; Socken: Västerås
Title <itemTitle> Dingtuna 188:1
Beskrivning <itemDescription>
  • Dingtuna 188:1. Skärvstenshög under utgrävning. På platsen idag är ett köpcentrum. Övrigt är det personal från RAÄ:s fornminnesinventering som är på exkursion.
    Fotosyfte:

Event <context>
  • Tillkomst 1988-01-01 - 1988-12-31 i Dingtuna 188:1, Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige av Löthman, Lars.
  • Arkiverad 2021-04-30 .
Titel<itemName>
Dingtuna 188:1
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16001000060764_LL0781
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data